Osnova encyklopedie

1 Keltové

Lexikon Keltové
1.1 Do jaké doby se vydáváme - doba železná
1.1 Proč Keltové?
1.1 Púchovská kultura
 1.1.1 Časová osa Keltů
 1.1.1 Období halštatské
 1.1.2 Doba laténská a laténská kultura
 1.1.3 Keltská Evropa
 1.1.3 Průnik uměleckých stylů
 1.1.4 Keltské výboje
 1.1.4 Bójové v severní Itálii
 Bretaň a Praha za Keltů
 Čeští Keltové v Bulharsku?
 Keltové z Čech vyplenili Bulharsko
 Kelti a Etruskové
1.1.5 Zánik keltské civilizace
 1.1.5 Co se stalo na konci stupně LT A?
  Staré pověsti keltské?
1.2 Kdo jsme
  1.2 Původ Keltů
  1.2 Genetický výzkum potomků Keltů
  1.2 Boios
  1.2 Kde je Boiohaemum?
  1.2 Keltské kmeny
  1.2 Keltské kmeny - (Volkové)-Tektoságové
  1.2 Keltské kmeny - Bójové
  1.2.3 Migrace Keltů
1.3 Jak vypadáme
 1.3 Jak se chtěly líbit keltské dámy?
  1.3.1 Tělesný vzhled Keltů
  1.3.2 Oblečení Keltů
  1.3.3 Šaty, oblečení u mužů
  1.3.4 Šaty, oblečení u žen
  1.3.5 Obuv
  1.3.6 Pokrývka hlavy
  1.3.7 Šperky
  1.3.7 Šperky | Spony
  1.3.7.01 Spona
  1.3.7.02 Nákrčník (torques)
  1.3.7.02 Nákrčník (torques)
  1.3.7 Šperky | Náramky
  1.3.7.3.1 Kostěný, lignitový, skleněný, bronzový
  1.3.7.4 Nápažník
  1.3.7 Šperky | Nánožníky
  1.3.7.6.1 Bronz
  1.3.7.6.2 Železo, kůže
  1.3.7 Šperky | Prsteny
  1.3.7.8 Perla
  1.3.7.9 Jehla do vlasů
  1.3.7.10 Korálky
  1.3.7.10.1 Skleněné
  1.3.7.10.2 Keramické
  1.3.7.10.3 Zvířecí zuby
  1.3.7.10.4 Jantar
  1.3.7.11 Kruh
 1.3.8 Toaletní souprava, měšec
 1.3.8 Jak silné Keltky asi žily kdysi ve Slivínku?
 1.3.8 Doplňky k oblečení
1.3.8 Doplňky | Opasky 
1.3.9 Shrnutí - Co nosíme na sobě
1.4 Naši ochránci a jejich zbraně
  1.4.1 Keltské meče
 1.4.1 Meče a pochvy mečů
 1.4.2 Kopí a oštěp
 1.4.2 Kopí nebo oštěpy
 1.4.3 Štíty  
 1.4.3 Štíty
1.4.4 Luk a šípy
 1.4.5 Přilba
 1.4.6 Kroužkový pancíř
1.4.7 Prak
 1.4.8 Sečný nůž

2 Sídla Keltů

2.1 Sídliště nehrazená
2.1.1 Osady
2.2 Sídliště hrazená
2.2.1 Dvorce
2.3 Hradiště
2.3 Hradiště, oppida a další zástavby
2.3 Keltská oppida v Evropě
2.3 Oppida | Co je to oppidum
2.4 Opevnění
2.4.1 Obranné hradby
2.4.2 Vstupní brána
2.4.3 Strážní věž
2.4.4 Sypaný val s příkopem
2.4.5 Sypaný val s palisádou
2.4.6 Palisáda
2.4.7 Proutěný plot
2.4 Opevnění | Klešťovitá brána
2.5 Domy a další objekty
2.5.1 Polozemnice
2.5.2 Srub
2.5.2.1 Roubený srub
2.5.2.2 Hrázděný srub
2.5.2 Srub | Klíče od domů
2.5.3 Nadzemní domy
2.5.4 Zásobní jámy
2.5.5 Hliník - jáma na těžbu jílu
2.5.6 Studna
2.5.7 Pec
2.5.8 Ohniště
2.5.9 Přístřešek pro zvířata
2.5.10 Žlaby

3 Co děláme celý den - řemesla a činnosti

3. Každodenní život Keltů
3. Odpadky vypovídají o zvycích Keltů
3. Výrobní aktivity
3.01 Rozdělávání ohně
3.01.1 Ohňová souprava
3.01.2 Ocílka
3.02 Jídelníček
3.02.1 Mletí obilí
3.02.1.1 Rotační mlýn - žernov
3.02.1.2 Zrnotěrka
3.02.2 Návod na upečení obilné placky
3.02.3 Pečení chleba
3.02.4 Pití
3.02.4.1 Picí rohy
3.02.5 Vaření kaší
3.02.6 Zpracování masa
3.02.6.1 Pečení ryb
3.02.6.2 Pečení prasete
3.02.6.3 Pečení drůbeže
3.02.6.4 Uzení ryb
3.02.6.5 Uzení masa
3.02.6.6 Sušení masa
3.02.6.7 Nasolování
3.02.7 Nádobí, pomůcky
3.02.7.1 Lžíce
3.02.7.2 Misky
3.02.7.3 Ohniště
3.02.7.4 Kotlík
3.02.7.4 Závěs na kotlík
3.2.8 Sůl
3.02.9 Příprava salátů
3.03 Výroba látky
3.03.1 Výroba příze
3.03.2 Tkaní látky
3.03.3 Tkaní opasků, stuh a lemů
3.03.1 Len
3.03.2 Vlna
3.03.3 Konopí
3.03.4 Spřádání příze
3.03.5 Barvení příze
3.03.6 Tkaní
3.03.6.1 Tkaní na svislém tkalcovském stavu
3.03.6.2 Plátno
3.03.6.3 Kepr třívazný
3.03.6.4 Kepr čtyřvazný (cirkas)
3.03.6.5 Tkaní opasků, stuh a lemů
3.04 Obdělávání polí
3.04.1 Orba půdy
3.04.1.1 Železná radlice
3.04.2 Orba půdy
3.04.2 Žháření půdy
3.04.3 Pěstování lnu
3.04.4 Výsadba a pěstování plodin
3.04.5 Sklízení plodin
3.04.6 Skladování plodin
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10 Sušení sena
3.05 Keramika - od jílu k nádobě
3.05.1 Postup výroby keramiky
3.05.2 Výroba keramiky pomocí válečků
3.05.3 Hrnčířský kruh
3.05.4 Zdobení keramiky
3.05.4.1 Graffiti
3.05.4.2 Kolkování keramiky
3.05.5 Pece na výpal keramiky
3.05.5 Pece na výpal keramiky
3.05.5.1 Lineární pec
3.05.5.2 Dvoukomorová pec
3.05.5.3 Milíř
3.05.5 Nález pece v Bratislavě
3.05.6 Keramika - výrobky
3.06 Bronz
3.06.1 Bronz - těžba suroviny
3.06.2 Výroba bronzu
3.06.2 Výroba bronzoviny
3.06.2 Zpracování bronzu
3.06.3 Odlévání bronzu do forem - kovolitectví
3.06.3.1 Vícedílné formy
3.06.3.2 Ztracená forma
3.06.3.3 Nářadí a vybavení
3.06.3.4 Bronzové výrobky
3.06.3.4 Bronzové nádoby - importy
3.06.4 Nálezy dílen s bronzem
3.06.5 Techniky
3.06.5.1 Filigrán
3.06.5.2 Pseudofiligrán
3.07 Železo
3.07 Hutnění železa v době laténské
3.07.1 Těžba železné rudy
3.07.2 Příprava železné rudy
3.07.2 Pražení železné rudy
3.07.3 Výroba železa - hutnictví
3.07.3.1 Pomůcky, nástroje
3.07.3.3 Kovářské nářadí
3.07.4.2 Kovářství
3.07.4.1 Dílna - kovárna
3.07.4.1 Dílna - kovárna Mšec
3.07.4.1 Dílna - kovárna Mšecké Žehrovice
3.07.4.1 Dílna - kovárna Závist
3.07.4.1 Dílna kováře na oppidu v Hradišti u Českých Lhotic
3.07.4.2 Výrobky
3.07.4.2 Kovářství - nářadí a vybavení
3.07.4.2 Závěs na kotlík
3.07.4.4 Vybavení
3.07.4.5
3.08 Zlato
3.08.1 Tavba zlata
3.08.2 Výrobky
3.09 Stříbro
3.10 Cín
3.11 Dějiny mincovnictví a peněz
3.11 Mince
3.11.1 Vybavení
3.11.2 Ukázky vzorů ražeb
3.11 Ražba mincí - Biatec
3.11 Poklad keltských mincí Podmokly na Rokycansku
3.12 Zpracování dřeva
3.12.1 Nářadí, nástroje
3.12.2 Tesařství
3.12.3 Řezbářství
3.12.4 Soustruh
3.12.5 Vrtání otvorů
3.12.6 Výroba dřevěných nádob, věder
3.12.7 Bednářství
3.12.8 Výroba rakví
3.12.9
3.13 Opracování kamene
3.13.1 Kámen | Žernov
3.13.1 Výroba mlýnů
3.13.2 Vrtání otvorů
3.13.3 Broušení kamenů
3.13.4 Materiál
3.13.4.1 Opuka
3.13.4.2 Pískovec
3.13.4.3 Křemenec
3.13.4.4 Křemenný porfyr
3.13.4.5 Čedič
3.13.5 Výrobky
3.13.5.1 Brousky
3.13.6 Export žernovů
3.14 Kůže a kožešiny
3.14.1 Činění kůží
3.14.2 Výroba měchů na dmychání vzduchu do pecí
3.14.3 Výroba měchů na vodu
3.14.4 Výroba kožených předmětů
3.14.5 Výroba bot - obuvník
3.14.6 Sedlář
3.15 Výroba dřevěného uhlí
3.16 Výroba skla
3.16 Sklo | Výroba
3.16.1 Sklo | Těžba a sběr surovin
3.16.2 Sklo | Tavba skla
3.16.3 Sklo | Nářadí, nástroje
3.16.4 Sklo | Výrobky
3.16.4.1 Korále, perly
3.16.4.2 Náramky
3.16.4.3 Nádoby
3.16.5 Sklo | Dílny
3.17 Email
3.18 Švartna, lignit
3.18.1 Těžba suroviny
3.18.2 Opracování, nástroje
3.18.3 Švartna | Výrobky
3.19 Výroba provazů
3.20 Jantar
3.20.1 Dovoz jantaru
3.20.2 Opracování, nástroje
3.20.3 Výrobky
3.21 Grafit
3.21 Těžba a zpracování grafitu (tuhy)
3.22 Zpracování kostí, paroží
3.22.1 Výrobky z kostí
3.22.1.1 Hrací kostky
3.22.1.2 Kolečka z kostí
3.22.1.3 Kostěné razidlo
3.23 Výroba loučí
3.23.1 Smrk
3.23.2 Z hovězího nebo jeleního loje - nedoloženo
3.24 Obchodování
3.24.1 S čím se vlastně nejvíce obchoduje?
3.24.2 Import Etrusko
3.25 Chov domácích zvířat
3.25.1 Skot - tur domácí
3.25.2 Kůň
3.25.3 Prase
3.25.4 Ovce
3.25.5 Koza
3.25.6 Pes
3.25.7 Drobné zvířectvo - kur domácí
3.26 Lov, rybolov, sběr
3.27 Kovotepectví
3.27.1 Výrobky
3.27.2 Nářadí
3.27.3 Vybavení
3.28 Kolářství
3.29 Zavádění inovací
3.30 Korál
3.31 Ulity, mušle
3.32 Stavba domů a dalších objektů
3.33 Potin
3.34 Košíkářství
3.35 Sedlářství
3.36 Dehet, smůla
xxx.Výroba rákosových rohoží - nedoloženo
3.37 Olovo
3.38 Kovolitectví
3.39 Měď
3.40 Mosaz
3.40.1 Mosaz - těžba suroviny
3.40.2 Výroba a zpracovánímosazi
3.40.3 Výrobky z mosazi

4 Dopravní prostředky a komunikace

4.1 Cestování
4.1.1 Pěšky
4.1.2 Koňmo
4.1.3 Vozy
4.1.3.1 Dvoukolový vůz
4.1.3.2 Čtyřkolový vůz
4.1.4 Loď, Monoxyl
4.2 Cesty
4.2 Cesty dlážděné
4.2.1 Zpevněná cesta - dusaná
4.2.2 Štěrková cesta
4.2.3 Haťová cesta
4.2 Jantarová stezka
4.2 Solná stezka

5 Organizace společnosti

5.1 Rodina
5.2 Vládnoucí elita - "šlechta"
5.3 Lid
5.4 Druidové | Druid, drusada
5.4 Druidové | Historie druidské tradice 1
5.4 Druidové | Historie druidské tradice 2
5.4 Druidové | Magie a náboženství druidů
5.4 Kdo byli druidové?
5.5 Bardové
5.6 Ovati

6 Duchovno Keltů

6.01 Svatyně | Kultovní místa
6.01 Svatyně | Čtyřúhelníkové valy - Viereckschanze
6.01 Svatyně | Stonehenge v Českém ráji
6.1.2 Zavěšování amuletů na stromy
6.1.3 Obětní jáma
6.1.4 Kamenná nebo dřevěná stéla
6.02 Amulety
6.02 Amulety | Bronzové kroužky
6.02 Amulety | Keltský kříž
6.2.1 Kolečko s loukotěmi
6.2.2 Kolečko s devíti paprsky
6.2.3 Kosodélníkový amulet
6.2.4 Mušle
6.2.5 Rondel
6.2.6 Zlatý amulet
6.2.7 Různé
6.3 Plastiky
6.03 Kult hlav
6.03 Plastiky lidí
6.03 Plastiky zvířat
6.03.1
6.03.2
6.03.3 Gryf
6.4 Masky
6.04 Masky | Masky na nádobách
6.04 Masky | Význam slunce v životě Keltů
6.5 Milodary, obětní misky, kotlíky
6.05 Kotel
6.5.1 Kotlík s pokladem Podmokly
6.6 Jaké uctíváme bohy?
6.06 Bohové | Víra Keltů a jejich oslavy
6.06 Bohové | Epona
6.06 Bohové | Esus
6.06 Bohové | Lug, Lugh
6.06 Bohové | Taranis
6.06 Bohové | Teutates
6.7 Tajemné znaky
6.8 Jazyk
6.09 Jména | Keltská jména
6.10 Keltský rok
6.10 Keltský rok | Keltské svátky
6.10 Keltský rok | Keltský stromokruh
6.10.1 Posvátné stromy
6.10.2 Keltské slavnosti
6.11 Zábava, hry, tanec
6.12 Hudební nástroje
6.12.1 Bubínek
6.12.2 Ščerchátko
6.12.3 Panova flétna
6.12.4 Sistrum ( archeovozembouch )
6.12.5 Lyra
6.13 Péče o zdraví, hygiena
6.14 Nemoci
6.15 Smrt, pohřebiště | Co najdeme na pohřebištích
6.15 Smrt, pohřebiště | Hrob, pohřebiště
6.15 Smrt, pohřebiště | Pohřební ritus
6.15 Smrt
6.15 Pohřby s meči
6.15 Rituální deformace předmětů hrobových výbav
6.15.1 Plochá žárová pohřebiště

6.15.2 Kostrový hrob
6.15.3 Dřevěná rakev
6.15.4 Mohyla
6.15.5 Birituální hroby
6.15 Smrt, pohřebiště | Brno-Maloměřice
6.15 Smrt, pohřebiště | Ponětovice - Žárová nekropole

7 Lokality - nálezy Keltů

8. Současnost Keltů

8.1 Akce
8.2 Muzea
8.3 Tipy na výlety
8.4 Skanzeny, archeoparky
8.5 Spolky, lidé 

9. Literatura Keltové