Dvoukolový válečný vůz se začíná objevovat před polovinou 5. století př. n. l. v bojovnických hrobech.

Kresebná rekonstrukce původní podoby dvoukolového vozu

Kresebná rekonstrukce původní podoby dvoukolového vozu (podle S. Sieversové)

Válečný dvoukolový vůz Válečný dvoukolový vůz

Rekonstrukce dvoukolového válečného vozu