Nález pohřebiště

- žárové pohřebiště platěnické skupiny východohalštatské kultury

- léto 2023 - při výzkumu byl nalezen hrob ženy z doby halštatské, ve kterém byly také dvě železné jehlice s vícenásobnou hlavicí. Ve čtvercové hrobové jámě o rozměrech cca 150 x 150 cm bylo pod kamennou konstrukcí/závalem uloženo nejméně 10 povětšinou bohatě zdobených keramických nádob doby halštatské a železný nožík, zbytky železného náramku, železné harfovité spony, železné břitvy?, nejméně tříSituace odkrytá na dně hrobové komory železných jehlic a zbytku bronzové náušnice/záušnice.
Datování: HaC2 mezi léta 675-625
Zdroj: www.uapp.cz

Lokace: Drahanovice ext link 15, Okres: Olomouc, Olomoucký kraj
Období: eneolit Keltové,Slované