Pro změny, které proběhly v závěru 5. st. př. n. l. lze nalézt několik projevů a hypotéz.

Archeologický projev
Výrazná změna, která se projevila:
1) zánikem opevněných výšinných sídel
2) ukončením pohřbívání na dosavatních pohřebištích
3) přerušením přílivu importů z jihu

Vymizením projevů společenských elit
Zásadní změny ve společnosti

Historický výklad
migrace velkých skupin - keltská historická expanze
území Čech patřilo k jejím výchozím prostorům (uprázdnění jižních a západních Čech, kmen Boii v Itálii na poč. 4. stol.)

Současný pohled
výměna elit
změna společenských struktur
nová ideologie