Při rozšiřování dálnice D1 na katastrech Brna-Horních a Dolních Heršpic se podařilo zachytit sídliště kultury nálevkovitých pohárů, horákovské halštatské skupiny, doby římské a pohřebiště ze starší a mladší doby železné.

Pohřebiště z doby halštatské reprezentují dvě oddělené nekropole s menšími žárovými a většími komorovými hroby, z nichž některé byly původně asi pod mohylovými náspy nebo stavbami domů mrtvého. Pohřební aktivity dokumentují souvislou epochu 7.-4. stol. př. Kr. a náleží k jedněm z mála přímých dokladů plynulého vývoje jihomoravského halštatu do doby laténské. K významným nálezům patří i mohutné komorové hrobky se vstupními schodišti s pohřby bojovníků, vybavené železným mečem, kopími a koňskými postroji. K jejich protějškům náleží hroby dívek a žen s honosnými bronzovými a zlatými garniturami krojů, z nichž vyniká pohřeb dospělé ženy vybavený železným „vřetenem“ s jantarovou hlavicí a kompozitním pásem sestaveným z drobných bronzových kroužků uspořádaných do pravidelných geometrických vzorů.

Zdroj: www.uapp.cz ext link 15

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15