Dláždění cest bylo prováděno položením kamenů a mezery byly vyplněny štěrkem.

Vozovky jsou doloženy v rámci sídlišť, a to v případě oppid buď jako vyježděné cesty s vozovými kolejemi o rozchodu 1,2-1,4 m. Nejstarší známá cesta o šíři 3,7 m je známa z 5. století a byla nalezena na oppidu Závist.
Kamenným štětováním se zpevňovaly povrchy cest nebo veřejných prostranství na Závisti i v Hrazanech, v prostoru brány na Třísově. Zcela unikátní zůstávají precizně vydlážděné oblázkové vozovky na hlavní komunikaci stradonického oppida, které přímo navozují představu dlaždičského řemesla. Dlážděné plochy se uváději i ze sídelní aglomerace v Lovosicích Dvorce na oppidu Staré Hradisko byly odděleny asi 5 metrů širokou cestou, zpevněnou kameny s mezerami vyplněnými štěrkem. Byly zde nalezeny vyježděné stopy po kolech vozů, mající rozchod asi 120 cm.