Průnik časně laténské uměleckého stylu do Čech. Inspiračními oblastmi jsou např. oblast Marny, stř. Porýní a severní Itálie.

Projevilo se to především u výzdob:
maskovité spony
sekáče
pseudoantropomorfní meče, zdobené meče
součásti postrojů
zápony

Příklady:

horovicky4wHořovičky (Porýní)
hosty ucho konvicewHosty (Severní Itálie)
drazicky2wDražičky (Marna)
manetin1 kresbawManětín-Hrádek