Kruhy, které nosily keltské ženy na kotnících, jsou šperkem, který je pro ně typický a se kterým se jinde nesetkáváme.

Stejně jako jiné šperky se objevují v mnoha podobách, závislých jednak na panující módě, jednak na postavení majitelky; v každém případě jejich přítomnost v hrobě signalizuje příslušnost nositelky k vyšší společenské vrstvě. Nejstarší nánožní kruhy jsou celkem jednoduché a více méně kopírují obdobné typy náramků - jsou hladkého nebo vroubkovaného těla, s pečetítkovitě utvářenými a někdy přesahujícími se konci. Vývojový trend však spěl k větší zdobnosti a mohutnosti a objevují se nánožníky z dutých polokoulí - šesti, osmi i více; v Karpatské kotlině jsou zase známy exempláře pouze o třech velikých polokoulích. Starší nánožníky tohoto typu měly polokoule hladké, později však začaly být výrazně plasticky zdobeny. Tyto masivní a těžké exempláře musely jistě znesnadňovat a znepříjemňovat pohyb a lze předpokládat, že nebyly nošeny denně, ale pouze při slavnostních příležitostech.Bronzový nánožník z plasticky zdobených polokoulí, Brno-Maloměřice