Obdělávání polí má pro náš život důležitou úlohu - abychom měli co jíst, musíme se o tyto pole starat. Věřte mi, že tyto práce jsou velmi těžké!

Pro jeho rychlejší obdělávání používáme okované dřevěné rádlo, které je taženo dobytčaty. Hádejte, jak je rádlo připojeno k dobytku? Nejsnadnější způsob je za rohy, tzv. nárožním jhem. Radlici již používáme se železným kováním a také náš vynález – krojidlo, kterým se drn nejprve nařízne.Tím se tato práce trochu usnadňuje. Na drobnější obdělávání pole používáme vám známý nástroj - motyku. Pole bohužel vydrží plodit asi jen čtyři roky a pak ho musíme nechat několik let odpočívat, proto jsou zde také pastviny pro dobytek. Obilí sklízíme pomocí kos nebo srpů. Potom děláme balíky a postupně je mlátíme. K uchování obilí pro příští rok používáme buď zásobnice, tzn. velké nádoby nebo díry zahloubené v zemi a také nadzemní domy - sýpky, protože když obilí zvlhne, je nenávratně pryč.

Fotogalerie:

Obdělávání polí
Obdělávání polí
Orba
Orba
Pole
Pole
Osada
Osada
Zemědělské nářadí
Zemědělské nářadí
Nářadí
Nářadí
Motyka
Motyka
Srp
Srp
Kosa
Kosa
Radlice
Radlice
Rýč
Rýč
Radlice pluhu
Radlice pluhu
Radlice pluhu
Radlice pluhu
Radlice pluhu
Radlice pluhu
Radlice pluhu
Radlice pluhu
Brány
Brány
Oráč
Oráč
Motyka
Motyka
Pluh
Pluh
Žací nástroje
Žací nástroje
Žací stroj
Žací stroj
Plodiny
Plodiny
Jáma
Jáma
Nadzemní sýpka
Nadzemní sýpka
Zásobnice
Zásobnice

Travopolní hospodářský systém
Orná půda/úhor
2-3 roků/3-7 let

Podle D. Dreslerová 1996; táž 2008:
Běžná rodina byla 4-6 osob
Hektarový výnos 10q
Spotřeba na osobu 2q
1 ha pole + 3-5 ha přílohu (pastva)
Standardní osada cca 25 ha
Více plodin na jednom poli

Hnojení - Umělé hnojení domácím odpadem a maštalním hnojem a přepásání přílohu

Mezi zemědělské nářadí patří:
radlice
kosa, objímky kosy
srp
kopáč?
motyka s tulejí
lopata
roubovací nůž, srpkovitý nůž
kování rýče
krojidlo
Brány se železnými hroty