Nářadí, které používali Keltové při orbě a údržbě půdy.

Půdy – nejlepší na spraši a v nivách

Půdní typy:
•černozemě (humus, těžší)
•hnědozemě (méně humusu, lehčí na obrábění)
•hnědé půdy (lehčí, tenčí vrstva humusu)

Příprava půdy:
•orba pomocí pluhu a zvířecího zápřahu (i jílovité druhy)
•okopávání (menší plochy)

Rádlo
Rádlo - nářadí k obdělávání půdy orbou. Jedná se o upravenou část stromu - silnou větev, která byla zapojena za dobytek, aby vodorovným nebo svislým výčnělkem rozrývala půdu.
na výčnělek byla pro snadnější orbu nasazována železná radlice. Nejstarší radlice mají úzký dlouhý tvar (Černov), později se objevují větší a širší (Všemina). K oradlu se také používala krojidla (Provodov), která byla nasazena před radlici a orbu usnadňovala. Dalším potřebným nástrojem byla otka, což je na holi nasazený nástroj s delší tulejí a vějířovitým ostřím, sloužící k odstranění nalepené hlíny.
obr. str. 119

Fotogalerie:

Obdělávání polí
Obdělávání polí
Orba
Orba
Pole
Pole
Osada
Osada
Zemědělské nářadí
Zemědělské nářadí
Nářadí
Nářadí
Motyka
Motyka
Srp
Srp
Kosa
Kosa
Radlice
Radlice
Rýč
Rýč
Radlice pluhu
Radlice pluhu
Radlice pluhu
Radlice pluhu
Radlice pluhu
Radlice pluhu
Radlice pluhu
Radlice pluhu
Brány
Brány
Oráč
Oráč
Motyka
Motyka
Pluh
Pluh
Žací nástroje
Žací nástroje
Žací stroj
Žací stroj
Plodiny
Plodiny
Jáma
Jáma
Nadzemní sýpka
Nadzemní sýpka
Zásobnice
Zásobnice