Mezi zemědělské nářadí patří:

046 181 2 1wradlice
kosa, objímky kosy
srp
kopáč?
motyka s tulejí
lopata
roubovací nůž, srpkovitý nůž
kování rýče
krojidlo
Brány se železnými hroty