Mezi nástroje ke zpracování kovů patří:

kovářské kleště
kladivo
kovadlina, kovadlinka
výhňová lopatka
pilník
sekáč
průbojník

121 1w

Staré Hradisko - Výhňové lopatky, sekáče, průbojníky a kovadlinky (podle K. Snětiny)