Mezi nástroje ke zpracování dřeva patří:

sekera nebo sekera s tulejí
dláto s tulejí
teslice
nůž
sekera s otvorem pro násadu
nebozez
poříz