Srp byl vyroben ze železa.

srp

Srp délka 28,2 cm, Kolín
Zdroj: Rybová, A. - Motyková, K.: Der Eisendepotfund der Latenezeit von Kolín, Památky archeologické 1983, LXXIV, str. 96-174