Za humny obce "hned za stodolou v blízkosti Zpustlého zámku v Kouřimeckém revíru, tedy na neznámém místě západně od obce, došlo k objevu bohatého hrobu z konce 5. až počátku 4. století.

Asi okolo roku 1888 byl pod pískovcovým kamenem nalezen zohýbaný, zčásti z pochvy vytažený železný meč s dvojdílnou štítovou puklicí s 5-6 dekorativními hřeby a rovnež ke štítu patřícím obvodovým kováním, sekáč a menší nuž, bronzové kroužky velikosti prstýnku a železné kroužky s protaženým pazourkem. Toto rituální deformování a žárový hrob měly být typické pro kmen Bóju v severní Itálii po příchodu jeho příslušníků z Čech.

branov w 

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15