Na poli u JZ okraje obce vlevo od silnice Ledčice - Černouček byl letecky zjištěn hrob ve čtvercové ohradě o rozměrech 12 x 12 metrů.

Po prozkoumání v roce 1997 bylo ale zjišteno, že byl vykraden. Vlastní "hrobka" uvnitř ohrady měla "nadzemní" sloupovou konstrukci o pěti kůlech, která byla zatížena mohutnou masou kamení. Z vykrádači přehlédnutých předmetů zaslouží zmínky železná zápona s prolamovaným ornamentem. Pochybnosti o datování hrobu do 5. století vyvrátil radiokarbonový test. Patrně šlo o hrobový komplex významné osoby z 5. století.

Velikost 12 x 12 m čtvercové ohrazení
hrobová jáma a hrobka - nadzemní sloupová kostr. konstrukce, zatížená kameny
pohřeb jedince, 14-20 let, orientace V-Z
železná prolamovaná zápona, nádobka s zv. kůstkami
vyloupen
indiv. pohřeb příslušníka elity „dům mrtvých“
Literatura: Brnič - Sankot 2005, PA 46

cernoucek1w

Letecký snímek a jeho interpretace: areál s lineárními útvary uzavřenými s centrálně umístěnými bodovými objekty - hroby (maculae 1-2) a bez nich (3-5) a s volně rozptýlenými sídlištními objekty (6). Podle Gojdy 1997.

cernoucek2w cernoucek4w cernoucek4w

Související články

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15