V roce 1975 zde byla prozkoumána nehrazená osada - usedlost.

Při provedeném výzkumu díky těžbě uhlí se zde prozkoumala celá osada, která byla složena ze dvou polozemnic, povrchové stavby, hliníku, sila, dalších jam bez určení a tří hrobů.

Datování: LTB1a

Literatura:

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15