Mezi nejvýznamnější objevy české keltologie patří mohylový pohřeb velmože z 5. století, rozkopaný roku 1900 na výšině Vinici.

Býval tam nevelký skalní hřbet mezi poli. Při jeho zarovnávání našli kopáci na nejvyšším místě zbytky snad žárového pohřbu nejspíš s dvoukolovým vozem. Zachovaly se obruče jeho kol, široké 2,2 cm. Našel se tu železný sekáč, bronzové šipky a kruhy, části dalších železných nožů a udidel s bronzovými postranicemi a osm vytepaných puklic koňského postroje z bronzového plechu, které prý byly spolu s udidly uloženy ve velké nádobě. Za nejvzácnější nález bylo považováno bronzové nákončí opasku zdobené jemnými meandry. Zmínku zaslouží další detaily výzdoby, zejména plastická brada jakéhosi satyra, jež vybíhá v háček na zapínání opasku. Tato maskovitá spona se radí k nejlepším výrobku starolaténského uměleckého stylu. Mohylník byl v roce 1951 údajně zničen.
Maskovitá zápona ze Želkovic je jedním z nejkrásnějších výtvoru starolaténského uměleckého slohu, zdobícího hmotnou výbavu vyšší společenské vrstvy v 5. století.

Bývalá oblast Bylanské kultury
datování: Ha D2/3 - LT A: absence hrobů nejvyšší aristokratické vrstvy
2 mohyly:
starší: 1. pol. 5. st. - Ha D3-LT A dvoukolový vůz, postroj
mladší: 5./4. st. - LT A, bronzová maskovitá zápona

zelkovicew zelkovice1w 

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15