Lokalita Hůrka je známa výskytem 44 mohyl.

Na svahu návrší Hůrky u Starého Plzence ve vzdálenosti zhruba půl kilometru od místa, kde později vzniklo hradisko Stará Plzeň s románskou rotundou, byly roku 1883 prozkoumány 44 mohyly. Téměř všechny byly ze střední doby bronzové. V mladší mohyle č. 39 byl nalezen železný meč. Nejbohatší byla mohyla č. 44, v jejíž sroubené komoře o rozměrech 4 x 4 m byl uložen patrně nespálený "knížecí" pohřeb na dvoukolovém voze se železným kováním z počátku 5. století. Obsahoval větší množstvi nádob, železné až půlmetrové sekáče a neobvyklý, zhruba 60 cm dlouhý hrot kopí, bronzové součástky koňských postrojů, ale žádný předmět vysloveně starolaténského uměleckého stylu. Mrtvého doprovázející dvoukolový vůz byl asi demontován snětím korby. Svému majiteli za života zřejmě sloužil při boji. 

sedlec1w sedlec1w sedlec1w

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15