Na území obce Prášily v blízkosti řeky Křemelná ve vývratech stromů byl objeven rozsáhlý soubor keramiky z doby laténské. V následně provedené záchranné sondě archeologové našli další četné nálezy.

 Povrchová prospekce a následná sondáž místa nálezu keramiky potvrdila ve vývratu stromu překpavivě jedno z nejvýše položených pravěkých rovinných sídliště v Čechách (802 m). Na této lokalitě byl z malé sondy získán početný a homogenní keramický soubor, který umožňuje zdejší sídliště datovat do mladší doby laténské, do stupně LT C2.

Zdroj: Čuláková - Eigner - Frölich - Metlička - Řezáč: Horské laténské sídliště na Šumavě. Prášily - sklářské údolí.

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15