Při záchranném výzkumu bylo prozkoumáno sídliště kultury s vypíchanou keramikou, která se datuje od roku 4900 až 4500 před naším letopočtem.

Byly nalezeny pozůstatky po nadzemních kůlových konstrukcích domů - kulovými či sloupovými jamkami, ale i na velké odpadní jámy, které původně sloužily k těžbě hlíny. Archeologové navíc během průzkumu našli i hrob s kosterními pozůstatky člověka uloženého na pravém boku. Součástí hrobu byly i takzvané hrobové přídavky v podobě tří nádob s typickou výzdobou vypichováním kostěným nástrojem nebo šídlem.

Zdroj: www.idnes.cz