Nález dvou velkých domů z mladší doby kamenné – neolitu

Byly zjištěny pozůstatky dvou domů, po nichž se zachovaly sloupové a kůlové jamky, úlomky zdobené i nezdobené keramiky a fragmenty kamenných nástrojů.

Lokace: Libáň ext link 15, Okres: Jičín, Královéhradecký kraj,
Období: neolit - kultura s vypíchanou keramikou, 5000 – 4200 př. Kr.
Zdroj: Muzeum Jičín ext link 15

Související články