Významná pravěká lokalita, která se zapsala do dějin výzkumu evropského neolitu je objev kruhového sociokultovního areálu – tzv. rondelu.

Ten byl v letech 1968-1978 prvním komplexně prozkoumaným objektem tohoto druhu ve střední Evropě. V roce 1964 v poloze „Sutny“ zahájila výzkum tehdejší katedra prehistorie brněnské univerzity pod vedením Vladimíra Podborského.
Na ploše přesahující 5 ha bylo dosud prozkoumáno kromě příkopu rondelu a jeho tří palisád přes 800 dalších zahloubených objektů, několik desítek půdorysů staveb a 26 hrobů. Z toho převážná většina objektů patří k neolitickému osídlení s lineární, vypíchanou a s malovanou keramikou lengyelské kultury. Podle provedeného geofyzikálního průzkumu se neolitické sídelní areály, především s lineární keramikou, rozkládají na ploše mnoha dalších hektarů.

tesetice kyjovice rondel2w tesetice kyjovice rondel3wtesetice rondel 4w

Zdroj: Vědeckovýzkumná archeologická stanice Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity