Jmenuje se podle města Cham v Horní Falci (Německo). Z tohoto místa se chamská kultura rozšířila asi na přelomu staršího a středního eneolitu do Čech.začátek chamské kultury předpokládáme cca kolen roku 3 000 před Kr., její konec je zatím nejasný.
Osídlení bylo řídké, sídliště výšinná, malá a chudá, neopevněná, nejpíše na ostrožnách či izolovaných skalách. Podle tohoto osídlení je pravděpodobné, že se obyvatelstvo spíše zabývalo pastevectvím.Zdroj: Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Kniha doplňuje řadu encyklopedií věnovaných naší nejstarší minulosti. Tento svazek pak zahrnuje období od nejstaršího paleolitu přes eneolit, neolit, dobu bronzovou až ke starší době železné. Hesla zachycují lokality, jednotlivé kultury, typické artefakty a podobně. Velký formát, bohatě ilustrováno (mapky, rekonstrukce a celostránkové tabule). 428 stran, formát 26,5x20,5