Babín 1-2 zničené hradiště?
Babín 3

Babín 1-2 zničené hradiště? - na nízkém vrchu Háji se mělo údajně nacházet zničené hradiště? Informace byly částečně ověřeny až v letech 1984 a 1992, kdy na poli na jižním úpatí vrchu Háje, klesajícím k Březovému potoku, nalezeny početné zlomky keramiky ze 6.-5. století. Jedná se snad o dvě lokality, jednu na vrchu a druhou pod ním. Zda na vrchu Háji stálo hradiště, nelze nyní, po devastaci lokality, která se v době totality nacházela ve vojenském prostoru, rozhodnout.

Babín 3 - v lese na jižním úpatí výše zmíněného vrchu Háj se rozkládá mohylové pohřebiště. Z deseti mohyl, které v roce 1931 prozkoumala americká archeologická expedice (W. J. Fewkes, R. W. Ehrich), bylo osm zcela bez nálezů, další z 6. století a v poslední mohyle č. 1 se nalézaly předměty z 5. století.

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15