Lokace: | Okres: Uherské Hradiště | Zlínský kraj,
Datování: paleolit, eneolit, doba bronzová Keltové,Slované

Analýza Bánovský poklad - analýza nálezu z roku 2017 ze starší doby železné (halštat)

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15