Lokace: Souš Okres: Most, Ústecký kraj,paleolit, mezolit, doba bronzová, halštat,??? Keltové

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15