Do Čech se Karel vrátil v lednu 1347. Korunovace na českého krále se konala 2. září 1347.

Poprvé v dějinách ji provedl český arcibiskup Arnošt z Pardubic. Karel je korunován českou, nově zhotovenou svatováclavskou královskou korunou. V ní se vedle zlata a drahých kamenů nachází relikvie koruny trnové. Ještě předtím dal sepsat Korunovační řád českých králů, který vycházel ze starého korunovačního řádu římských králů z 10. století a z francouzského korunovačního řádu z roku 1328.