V roce 2016 se připravuje velké množství akcí k 700. výročí narození císaře a krále Karla IV.

Celkem sedmi hlavními výstavními projekty si Pražský hrad připomene 700. výročí narození českého krále a císaře Karla IV.

korunaVýznam tohoto výročí zdůrazní zcela mimořádné vystavení Českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále od 15. 5. do 29. 5. 2016. Expozice bude přístupná zdarma.

Další výstavní projekty budou na Pražském hradě otevřeny od 15. 5. až do 28. 9.:

Stěžejní výstavou bude expozice Žezlo a koruna v Císařské konírně, jejímž hlavním přínosem bude ozřejmění pozapomenutých souvislostí: poprvé v novodobé historii bude poukázáno na původní (gotické) složení královských insignií z doby Karla IV.: českou Svatováclavskou královskou korunu doplňovalo jablko a žezlo, jejichž umělecké repliky budou pro tuto výstavu speciálně restaurátorsky zhotoveny a budou vystaveny spolu s dalšími předměty používanými při korunovacích českých králů, které se odehrávaly podle Korunovačního řádu Karla IV. až do 19. století.

koruna kralovstviDruhým nejvýznamnějším počinem bude symbolické zpřístupnění vnitřního a vnějšího triforia katedrály sv. Víta, a to v podobě jejich zjednodušené prostorové rekonstrukce v Jízdárně Pražského hradu. Triforium je památkově nejstřeženější, a proto veřejnosti nepřístupný sochařsky bohatě zdobený ochoz na vnější i vnitřní straně hlavní lodi katedrály. Výpravná expozice, ve které návštěvníci najdou i pohřební roucha z královské hrobky, ponese název Koruna království.

S katedrálou jako první stavbou v zemi bude souviset i expozice Koruna Matky měst v Tereziánském křídle, kde budou vystaveny neznámé fotografie z Archivu Pražského hradu pořízené v průběhu dostavby katedrály v 19. a 20. století.

Přímo do Karlovy doby návštěvníky zavede projekt Koruna na dlani, který v Rožmberském sále představí korunu jako platidlo. Tehdejší architekturu pak zvláště dětem představí interaktivní výstava Architektura pro korunu, která vznikne v Jiřském klášteře ve spolupráci s pořadateli projektu Hravý architekt.

Do novodobé historie návštěvníky zavede expozice Koruna bez krále, která v prostorách, kde byly zazděny korunovační klenoty během 2. světové války, představí příběh této nejcennější národní relikvie v dramatickém 20. století.

Kromě těchto výstav, které financuje Správa Pražského hradu ze svých příjmů, se na Hradě chystá i bohatý doprovodný program: rok Karla IV. začne 2. dubna 2016 se slavnostním zahájením letní turistické sezóny. V duchu doby Karla IV. se ponese i druhý ročník Rytířských slavností. Po stopách Karla IV. se budou moci návštěvníci vydat i během komentovaných procházek areálem Hradu.

Všechny expozice vztahující se ke Karlovu výročí se pro veřejnost otevřou 15. května a potrvají do 28. září 2016, kromě výstavy Architektura pro korunu zaměřené na mladé návštěvníky hradu, která potrvá až do 10.10.
Zdroj: hrad.cz

Rok Karla IV. v Dolním Poohří
Také sídla v Dolním Poohří si v letošním roce budou připomínat 700. výročí narození krále a císaře Karla IV. S jeho jménem je spojena historie řady hradů i měst, stejně jako Královská cesta, vedoucí přes Ohři z Chebu do Prahy. Největší oslavy chystají během roku v Lounech a Kadani.
Už v lednu začala v Lounech celoroční série akcí Lucemburské Louny. Až do října se v Lounech konají přednášky, výstavy a koncerty. 13. května dorazí do Oblastního muzea v Lounech část karlštejnského pokladu a květnová muzejní noc bude věnována Karlu IV. V informačním centru lze zakoupit speciální výroční turistickou vizitku „Lucemburské Louny 2016“ a obtisknout výroční razítko.
Na rozdíl od Loun se návštěvou Karla IV. může pochlubit město Kadaň, které povýšil na město královské. Při své první návštěvě z roku 1367 povolil konání výročního trhu, což si Kadaňští dodnes připomínají Císařským dnem, a při druhé pak povolil zakládání vinic. I tato historie je ve Františkánském klášteře v Kadani stále živá. Celoměstská oslava, kdy císař přijíždí do města na trh, se koná pravidelně poslední srpnový víkend.
Další příležitostí „setkat se“ s Karlem IV. nabízí i připravovaná podzimní akce v Žatci, kterou vyvrcholí 15. října celoroční oslavy výročí v Dolním Poohří.
Se jménem Karla IV. je spojena i významná zemská obchodní cesta, která vedla Poohřím z Prahy přes Cheb do Porýní, zvaná Královská cesta nebo-li Via regia. Právě na základě králova dekretu byl vybudován v Radošově u Kyselky most přes řeku Ohři, který je dnes významnou kulturní památkou.
Zajímavou spojitost s Karlem IV. nabízí i Klášterecko, odkud pochází polodrahokamy, použité při výzdobě kaple svatého Kříže na Karlštejně a svatovítské katedrály v Praze. V lokalitě Ciboušov, která je dnes vyhlášena národní přírodní památkou, byly ve 14. století dobývány jaspisy a ametysty. Později bylo naleziště zapomenuto, až v 80. letech minulého století byl odhalen původ nádherné výzdoby těchto kaplí, zbudovaných Karlem IV. Expozici kamenů si můžete prohlédnout na zámku v Klášterci nad Ohří.
Zdroj: TZ Destinační agentury Dolní Poohří

Lucemburský rok

Lucemburský rok, tedy akce a programy, kterými letos Národní památkový ústav připomíná krále a císaře Karla IV. i jeho rod, dobu a stavby, které jsou s ním spojeny, se naplno rozjede tento víkend. V nejbližších dnech a týdnech jím ožijí hrady Karlštejn, Veveří, Velhartice a Lipnice, ale třeba také klášter Kladruby a zámek Krásné Březno v Ústí nad Labem.
Lucemburský rok je šestým ročníkem projektu Po stopách šlechtických rodů, kterým Národní památkový ústav připomíná nejvýznamnější aristokratické rodiny, jež během staletí určovaly chod dějin zemí Koruny české. „Letos se u příležitosti 700. výročí narození císaře a českého krále Karla IV. Národní památkový ústav zaměří na osobnost, politické působení, umělecký mecenát a stavitelský odkaz nejen Karla IV., ale i dalších Lucemburků, spojených s našimi dějinami,“ upřesňuje generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. Centrem a „hlavním stanem“ Lucemburského roku, jímž se NPÚ připojuje k oficiálním národním karlovským oslavám, bude státní hrad Karlštejn, s Karlem IV. ikonicky spojený. Podrobnosti najdete na stránkách NPÚ