Praha 30. červenec 1419
Výbuch husitské revoluce. Ráno 30.7.1419 se ozbrojení přívrženci Jana Želivského shromáždili v chrámu Panny Marie Sněžné, aby vyslechli slova kazatele.

Poté se vydali ke kostelu sv. Štěpána, vylomili vrata a přijali pod obojí. Poté pokračovali k novoměstské radnici, kde rada jednala o situaci v Praze. Po krátkém a neúspěšném jednání o propuštění husitských zajatců došlo k boji. Dav vpadl do radnice, část radních na místě pobili nebo vyhodili z oken a poté ubili dole. Tuto akci historikové označují Pražská defenestrace a je považována za počátek husitské revoluce.