Je neděle 30. května 1434 a u Lipan se bojuje a probíhá jedna z významných bitev historie českých zemí. Je tomu již 580 let.

phoca thumb m KAM 05 2014 21Bitva u Lipan se odehrála před 580 lety, v neděli 30. května 1434, v místech mezi Hřiby a Lipskou horou. Přestože existuje řada dobových písemností, průběh bitvy je nejasný. Každopádně kališnicko-katolická aliance, vedená Divišem Bořkem z Miletínka, tu na hlavu porazila polní vojska radikálního křídla husitů vedená Prokopem Holým.

Poté co 14. srpna 1431 rozdrtila polní vojska Prokopa Holého čtvrtou křížovou výpravu v bitvě u Domažlic, církevní hodnostáři zvolili taktiku diplomacie. Zahájili jednání s husitskými předáky a pozvali je do Basileje na koncil, kam husitské poselstvo dorazilo 4. ledna 1433. Nedojít mu peníze, rokovalo by se dodnes. Papež Evžen IV., císař Zikmund a říšská knížata toužili po úskočné dohodě, proto koncil vyslal delegaci do Prahy. Cílem bylo zasít nejednotu do řad husitů, což se podařilo 20. března v hornofalcké Koubě, kde se setkali vévoda Jan Bavorský, basilejský legát Jan Palomar a přední čeští šlechtici. O tři dny později bylo na území Království českého a Markrabství moravského ustanoveno obecné příměří a každý, kdo by jej porušil, měl být prohlášen zemským škůdcem. To postavilo polní vojska husitských radikálů mimo zákon. Navíc padl jejich spojenec, Nové Město pražské. Prokop Holý ukončil obléhání Plzně a dorazil ke Krči, stejně jako sirotci vedení Janem Čapkem ze Sán se utábořili u lesa Vidrholce, poblíž vsi Jirny. Polní obce ale vědomy si své zranitelnosti 22.–24. května ustoupily na Kolínsko. Toho využily alianční jednotky, které pod vedením Diviše Bořka z Miletínka oblehly Český Brod ovládaný sirotky. Jakmile se ale Miletínek dozvěděl o radikálech mířících českobrodské posádce na pomoc, ukončil obléhání a vyrazil protivníkovi vstříc. Obě vojska se setkala u vesnice Lipany.

Vyjednávání nikam nevedla a v neděli 30. května bylo nad slunce jasnější, že ozbrojená konfrontace je nevyhnutelná. Počty vojáků obou stran byly vyrovnané, alianční jednotky měly jen mírnou převahu. Bitva začala mezi 15. a 16. hodinou odpolední. Bylo zataženo, blížila se jarní bouřka a prudký vítr zvedal oblaka prachu. Jen několik velitelů zemského vojska vědělo, že u potoka Bylanka stojí ukrytý jízdní oddíl šlechticů z řad někdejších táborských spojenců. Naproti tomu bylo jasné, že Prokop Holý bude vyčkávat v bezpečí vozové hradby. To zkušený válečník z Miletínka věděl, proto předstíraným ústupem vylákal radikály z výhodné pozice a udeřil na ně poté, co podnikli výpad. V ten okamžik vyrazila i skupina jezdců ukrytých u potoka Bylanka, vnikli mezi rozpojené vozy. Tuhá bitva netrvala dlouho a poražená polní vojska se pokoušela prchnout. Část z nich byla však pobita rožmberským oddílem, bez problémů opustili bojiště Jan Čapek ze Sán a Ondřej Keřský z Řimovic s částí jízdy a pěších ozbrojenců a rozptýlené skupinky radikálů se vzdaly kolem dvacáté hodiny. Ještě téhož večera bylo rozhodnuto o osudu většiny zajatců. Kdo chtěl sloužit dál za žold, měl se odebrat do blízkých stodol, ostatní mohli odejít. Do stodol vešlo mnoho set táboritů a sirotků, ale vrata byla zavřena a stodoly zapáleny. Jejich osud ale nesdíleli někteří hejtmani a podhejtmani, kteří padli do „milosrdných rukou“ svých někdejších bratrů ve zbrani. Jan Roháč z Dubé, Jan z Bergova, Sezima z Kunštátu, Jíra Ušatý a Mareš Kršňák tak měli více štěstí než Prokopové Holý a Malý, kazatel Markolt ze Zbraslavic a patrně i Zikmund z Vranova, kteří zahynuli v bitvě. Historici se většinou shodují na čísle 700 upálených a 1 300 padlých a na straně kališnicko-katolické frakce na počtu 200 nebo 500 zabitých. Objektivně vzato, bitva u Lipan byla mezníkem, který uzavřel další z etap husitské revoluce.

Text a foto -lgs-

Zdroj: Kampočesku.cz

Fotogalerie:

1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany
1434 Lipany

Související články