Vzdělávací projekt Historického oddělení Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Bezplatný jednosemestrální program v rozsahu 25 lekcí.

 
Historicko-antropologický seminář 2012
vzdělávací program VMG ČL
· Archeologie časné doby dějinné (od pozdní doby halštatské po časně slovanské období)
· Člověk a jeskyně – speleoantropologie
· Archeologie středověku a novověku se zaměřením na region severních Čech a Pojizeří III
· Československo v rozdělené Evropě 1960 – 1970 (cyklus přednášek s dokumentárním svědectvím a souhrnem k regionu Českolipska)
· Výběr z literární produkce německých autorů českého pohraničí

Lektoři:
 Petr Jenč – VMG ČL (vedoucí semináře; archeologie, speleoantropologie), Ladislav Smejkal – VMG ČL (kurz Československo v rozdělené Evropě), Mgr. Tomáš Cidlina – VMG ČL (kurz Výběr z literární produkce německých autorů), Vladimír Peša, Ph.D. – VMG ČL (speleoantropologie), Mgr. Martin Nechvíle – Krajský úřad Libereckého kraje (archeologie), Jan Prostředník, Ph.D. – Muzeum Českého ráje Turnov (archeologie), Mgr. Renata Tišerová – Národní památkový ústav ú.o.p. Liberec (archeologie), Mgr. Petr Brestovanský – Severočeské muzeum Liberec (archeologie), Štěpán Havel – VMG ČL (archeologie), Bc. Michaela Kalinová – VMG ČL (archeologie)
 
-    Vzdělávací projekt Historického oddělení Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Bezplatný jednosemestrální program v rozsahu 25 lekcí (se zakončením v polovině května 2012), s možností terénních exkurzí, je určen studentům vyšších ročníků gymnázií, odborných škol, pedagogům a všem ostatním zájemcům z řad široké veřejnosti bez věkového omezení. Seminář se snaží vystupovat jako mezičlánek mezi střední školou a univerzitou, nabízí též pomoc při přípravě na přijímací zkoušky a uvedení do vědecké práce. Pravidelní posluchači získávají doklad o absolvování programu.
-    Přednášky budou probíhat 1 - 2x týdně (v pondělí a středu) od 15:45/16:00 do 18:00 hod. v přednáškovém sále (Velké klubovně) ve 2. poschodí hlavní budovy muzea. Před přednáškou nebo během přestávky možno využít rychlovarné konvice v kuchyňce klubovny. Posluchači svůj příchod nahlašují na vrátnici.
-    Realizace programu je podmíněna minimální účastí 25 stálých posluchačů! Závazné přihlášení před úvodní lekcí není nutné. Během první lekce budou podrobněji představeny jednotlivé kurzy, proběhne zápis všech zájemců a ve druhé části přednáška (archeologie).

 

Úvodní lekce proběhne ve středu 18. ledna 2012 od 16:00 hod. v hlavní budově muzea!!!
 
Kontakt:   Pracoviště archeologie a speleoantropologie, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje, Nám. Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa; www.muzeumcl.cz