Pravěkou mohylu zrekonstruovali archeologové Západočeského muzea v Plzni s kolegy ze Západočeské univerzity. Hrob ze střední doby bronzové je na ploše zhruba 13 krát 13 metrů u Stříbra, v lese nad Butovem.

Mohylu prokopal v roce 1936 archeolog Otto Eichhorn a nechal ji odkrytou, postupně se na ni ale zapomnělo. Loni a letos se ji odborníci snažili vrátit co nejvěrnější původní podobu.
Plochu s hrobem pocházejícím z období 1650 až 1350 před Kristem nejprve vykáceli. "Zachována zůstala středová plotna, která je původní, stejně tak jako věnec okolo, tam ale některé z kamenů byly vyvrácena, některé z kamenů se i ztratily," uvedl Metlička, archeolog Západočeského muzea v Plzni. Vyvrácené kameny bylo třeba usadit zpět na původní místo, k tomu posloužila fotodokumentace, do některých částí museli archeologové doplnit i hlínu tak, aby se místo podobalo původnímu terénu. U zrekonstruované mohyly osadili informační tabuli.

Podle Metličky se mohyla nachází v blízkosti mohylového pohřebiště s dalšími značně poškozenými pravěkými hroby, přístupná je z cyklostezky i ze státní silnice, nachází se kousek za křižovatkou silnic Stříbro, Starý Butov, Malovice. "Na území Plzeňského kraje jde o jedinou takto odkrytou a zrekonstruovanou mohylu," uvedl Metlička. Jeho týmu práce trvala s přestávkami rok. Podle dokladů Eichhorna ukrývala mohyla ostatky jednoho člověka, bylo v ní pět nádob uložených jako milodary i bronzová břitva.

Mohyly sloužily jako hroby k ukládání ostatků jednoho nebo i více jedinců, mají formu kopečku, jejich šířka bývá od pěti do pětadvaceti metrů, vysoké jsou od půl do 2,5 metru. V Plzeňském kraji je přes 200 mohylových pohřebišť a celkem asi 5000 mohyl.

butov mohylabutov mohyla 2butov plan butov vyzkum

Zdroj: ČTK. Autor foto: Západočeské muzeum v Plzni
Datum: 26.11.2014
Země: ČR Město: Stříbro

Související články