Hradsko, opevněné sídliště z mladší a pozdní doby bronzové a raně středověké hradiště. Při archeologickém výzkumu zde bylo nalezeno pravděpodobné obětiště kruhovitého tvaru a místo předkřesťanského kultu. Lokace: Obec Hradsko | Město Mšeno | Okres Mělník | Středočeský kraj, Téma expozice: Doba kamenná | Doba bronzová | Slované | Archeologie Expozice: Hradiště | V přípravě: Naučná stezka | Muzeum Pamětní razítko č. 006

Hradiště je spojováno s tajemným hradem Canburg vyskytujícím se ve zprávách o tažení slavného franckého panovníka Karla Velikého do Čech v roce 805. Jeho vojska vpadla do země třemi proudy, spojila se kdesi při nejdolejší Ohři a po Labi dospěla k Canburgu; tento pevný český hrad oblehli, ale nedobyli a odtáhli s nepořízenou.

GPS: 50°25‘47.621“N, 14°35‘9.839“E

Adresa: Turistické informační centrum Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno

Další články o Hradsku na www.boiohaemum.cz najdete pomocí vyhledávání


www.mestomseno.cz

Silnice: Odbočka z č. 273 Vlak: Trať č. 076, zastávka Mšeno

 


Pamětní razítko č. 006 najdete v Informačním centru Mšeno.


Vydáno za finanční podpory Středočeského kraje