Na katastru obce Otaslavice se nachází Hradiště Obrova noha a Hradiště Kopaniny.

Na ploše asi 4 ha chráněné ze severu obranným valem se nacházelo hradiště osídlené v mladší době kamenné a pozdní době bronzové.