Na katastru obce Otaslavice se nachází Hradiště Obrova noha a Hradiště Kopaniny.

Areál opevněného výšinného sídliště z mladší a pozdní doby kamenné je prohlášen za kulturní památku. Později osídlen i v době bronzové a železné, a také Slovany. Zachovaly se zde pozůstatky valů a příkopů.

Při záchranném výzkumu hradiska Obrova noha u Prostějova archeologové objevili pravěkou chatu s pecí a zachovalými nádobami z doby nálevkovitých pohárů. Hradiště leží na prastaré obchodní trase, které se říkalo Jantarová stezka.