Kanelovaná keramika - období 3 400 až 3 000/2 900 před Kr.

též badenská kultura podle jeskyně v Badenu u Vídně - celek představuje v českých zemích a v okolí starší část středního eneolitu. V tomto období sílí podíl chovu dobytka, jeho využití k tahu a s tím spojené významné postavení muže, zpřísnění pohřebního ritu, měď už zobecňuje jako surovina k výrobě nástrojů.
Kultura s kanelovanou keramikou má tři fáze:
1) nejstarší - přechodný stupeň zahajující pronikání kanelované keramiky na Moravu od východu a osazující i strategické výšinné polohy.
2) klasická fáze - zřejmě souvisí s jejím posílením novými pohyby obyvatelstva z jihovýchodu.
3) pozdní, bošácký stupeň - rozpad kulturního celku kanelované keramiky na regionální skupiny. Bošácká skupina představuje vlastní tradici.

Sídliště lidu s kanelovanou keramikou byla spíše nížinná, zemědělská, menších rozměrů při vodních tocích. Výšinná se objevují už od počátku, vývojem jich ještě přibývá a vznikají i silně opevněná střediska výroby a směny, hrazená buď jen palisádou nebo kamennou hradbou se zdí jednoduchou či zdvojenou s hlinitokamenitou výplní meziprostoru.
Domy bývají zachaceny jen málokdy, povrchově založené, s vyplétanými a hlínou omazanými stěnami.
Klasická kanelovaná keramika - džbánky, konvičky s vysokým hrdlem a čerpáky často s oblým až hrotitým spodkem a další má tmavý lesklý povrch zdobený hustým mělkým žlábkováním (kanelurou), plastickými prvky, hrubší nádoby zdrsněný slámováním.

Zdroj: Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Kniha doplňuje řadu encyklopedií věnovaných naší nejstarší minulosti. Tento svazek pak zahrnuje období od nejstaršího paleolitu přes eneolit, neolit, dobu bronzovou až ke starší době železné. Hesla zachycují lokality, jednotlivé kultury, typické artefakty a podobně. Velký formát, bohatě ilustrováno (mapky, rekonstrukce a celostránkové tabule). 428 stran, formát 26,5x20,5