Hradisko na samém okraji keltského osídlení. Pocházejí z něho nálezy na základě kterých může lokalita být označena za oppidum, stejně tak však by mohla být považována za hradisko púchovské kultury, rozšířené v kopcovitém terénu východní Moravy.

Bohužel nelze již výzkumem získat větší kolekci předmětů, které by pomohly tento problém lépe osvětlit - hradisko, vybudované na temeni vápencového kopce, bylo těžbou vápence zcela zničeno; přece však podrobný rozbor dochovaného materiálu nasvědčuje spíše tomu, že jde o třetí, nejméně známé, přece však ve své době jistě významné moravské oppidum, které hrálo důležitou roli v kontaktní zóně s nekeltskou, avšak silně latenizovanou púchovskou kulturou.

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15