V září 2021 se realizuje v Holedeči na Žatecku velký archeologický výzkum v lokalitě Bukovina, dnes ulice Luční.

Zatím byla odkryta sídlištní jáma, která se bude prohledávat do hloubky 80 cm. Jedná se o velmi ojedinělou archeologickou lokalitu z mladší doby železné, tedy doby Keltů. Navazuje na dva předchozí, kdy byly nalezeny tzv. „Holedečské káči“. To je osm hliněných předmětů cibulovitého tvaru, které se jinde nepodařilo dohledat. Dále tu odborníci nalezli athénskou keramiku z 5. století před naším letopočtem, jedná se teprve o druhé naleziště na našem území. Pak zde také objevili tzv. skytskou záušnici.

Související články

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15