Keltoi 1994-2017

Keltové, doba laténská - Encyklopedie KeltůKeltové, doba laténská - Encyklopedie Keltů

Němčice nad Hanou - nález sklářské dílny

Koncem července 2021 byl zahájen vůbec první terénní odkryv obchodního a výrobního centra z mladší doby laténské v Němčicích nad Hanou.

První výzkumná sezóna byla zaměřena na odkryv nejstarší doložené sklářské dílny severně od Alp. Zkoumaná plocha o rozměru 10 × 18 m byla vytyčena v místě největší koncentrace skelného odpadu a dokladů výroby.
Zjištěné situace spadaly výhradně do mladší doby železné, podle datovatelných nálezů konkrétně do stupňů LT C1 nebo LT C2. Podařilo se prozkoumat zahloubenou chatu neobvyklého čtvercového půdorysu (4 x 4 m) se dvěma kůly na středové ose a dále podobně rozměrný, pravděpodobně výrobní objekt, jehož dno se nacházelo až dva metry pod úrovní podloží. V těsné blízkosti chaty byl částečně odkryt jiný výrobní objekt, z něhož pochází mimo jiné zbytky skelné strusky. Pozůstatky otopných zařízení souvisejících s výrobou skla se odkrýt nepodařilo, dle masivního výskytu kusů omazu stěn otopných zařízení, slitků, zlomků i nehotových výrobků ze skla, je však jisté, že v tomto místě nepochybně výroba probíhala.
Ze všech objektů (především z chaty a výrobního objektu) pochází větší či menší množství jantarové suroviny (v jednom případě také korálek), železné strusky a zlomků skla (slitky, zmetky, hotové výrobky), velká kolekce keramiky a množství zvířecích kostí. Skleněné artefakty nalezené jak v ornici, tak ve výplni objektů, zastupují hlavně charakteristické tmavě modré korálky a zlomky bezešvých náramků, avšak kromě finálních výrobků jsme získali početný soubor dokladů místní sklářské produkce, jako jsou skelná vlákna, polotovary či zmetky výrobků.Jantarová surovina Kolekci nálezů doplňují také kovové artefakty – bronzové či železné fragmenty spon, součásti opaskových řetězů, zlaté a stříbrné mince.

Foto a podrobnosti TZ viz www.uapp.cz

Tagy: LT C

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo