Jsou nalézány i půdorysy bez pozorovatelných konstrukčních detailů.

047 2w