Od LT D se vyskytují půdorysy, které kromě kůlů v kratších stěnách měly i kůly na obvodu

 

047 4w

Např. Strakonice - po třech kůlech v delších stranách