Laténský umělecký styl je výsledkem působení vlivů středomořské antické kultury (etruské a řecké) na halštatský svět a jeho geometrický výzdobný styl.

Keltské umění se dělí na tři okruhy: časnělaténsky styl (5. století), waldalgesheimský styl (4. století) a plastický styl se stylem krásných mečů (3. – 2. století).

- Užívá nové orientální – zvířecí a rostlinné motivy (např. gryfy, rybí měchýře, palmety, úponky, lotosové květy); zakřivené linie a plochy spojované do hybridních a fantaskních tvarů ; typická je silná stylizace, abstrakce a fantaskní ornamentika
- vrchol laténského stylu přichází ve 3. století př. n. l.
- monumentální plastika je poměrně řídká a je pevně spjata s kultovními a náboženskými představami
- typická je drobnotvará plastika

styl 2w  styl 2w styl 2w styl 2w styl 2w styl 2w styl 2w styl 2w styl 2w styl 2w styl 2w