Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 16 výsledků.

  1117 Bořivoj II. se ujímá vlády

  Vladislav I. skládá nejvyšší zemský úřad a na uvolněný knížecí stolec usedá podruhé Bořivoj II.

  Bořivoj I.

  Bořivoj I. *852 (3) - 888/889 je první historicky doložený kníže z rodu Přemyslovců. Bořivoj I. se ujal vlády po roce 867 a ovládal převážně střední Čechy. V roce 872 se pravděpodobně účastnil bojů ...

  0867-888 Bořivoj I.

  Bořivoj I. se ujal vlády po roce 867 a ovládal převážně střední Čechy. V roce 872 se pravděpodobně účastnil bojů proti franskému nájezdu do Čech, o kterém se zmiňují Fuldské letopisy. Mezi lety 882-884 ...

  Výstava Panovníci českých zemí

  ... odbornou literaturu, pátrala v archivech, konzultovala s historiky a dalšími odborníky. Jedinečný řezbářský soubor přes 100 kolorovaných reliéfních obrazů z lipového dřeva začíná knížetem Bořivojem I. ...

  1108 3. vraždění Vršovců

  V Praze 28. října roku 1108 byla většina rodu Vršovců vyvražděna z příkazu knížete Svatopluka kvůli údajné spolupráci s Poláky. Kníže Svatopluk se přidal na válečné tažení do Uher vedené císařem Jindřichem ...

  Spytihněv I.

  Spytihněv I. (kolem r. 875 – 915) byl český kníže z rodu Přemyslovců, starší syn Bořivoje I. a jeho ženy Ludmily. Spytihněvovým mladším bratrem byl jeho následník na českém knížecím stolci Vratislav I. ...

  Ludmila, svatá Ludmila

  Ludmila se narodila asi v roce 860 pravděpodobně v Pšově (Mělník) a zemřela 15.9.921 na Tetíně. Ludmila byla kněžnou, manželkou prvního českého doloženého knížete Bořivoje I. Podle Kristiánovy legendy ...

  0872 Frankové v Čechách

  ... a Mojslava. Vedle těchto jmen se ve franském rukopisu Fuldské letopisy objevuje jméno Bořivoje - prvního bezpečně historicky doloženého knížete Čechů. Má se za to, že franské Fuldské letopisy o něm píší ...

  Svatopluk

  ... 80. let byl na jeho dvoře pokřtěn Metodějem český kníže Bořivoj (datování křtu je problematické, nejčastěji se uvádí roku 883). Arnulf platnost mírové smlouvy přerušil a v roce 892 zahájil se svými početnými ...

  1099 tažení na Moravu

  V květnu 1099 přemyslovský kníže Břetislav II. táhl se svým vojskem na Moravu, vojensky ji obsadil a svěřil do správy svého bratra Bořivoje. Mimo jiné byl také obsazen hrad Podivín, který Břetislav II. ...

  Přemyslovci

  ... století). Na knížecím stolci a královském trůnu se vystřídalo 33 členů tohoto rodu. Prvním historicky doloženým vládcem byl kníže Bořivoj I. kolem roku 888. V roce 955 sjednotili pod svou kontrolou ...

  0863 Konstantin a Metoděj 1150 let od příchodu

  V roce 2013 to je 1150 let od příchodu Konstantina (Cyrila) a Metoděje na Moravu. Ti přišli na pozvání knížete Rastislava a za pomoci byzantského císaře. Roku 863 přicházejí na Moravu dva vzdělaní ...

  Panovníci

  ...  Česká knížata: ?-888 (889) Bořivoj 894(5)-915 Spytihněv I. 915-921 Vratislav I. 922-935 (?) Václav 935 (?) -972 Boleslav I. Ukrutný 972-999 Boleslav II. Pobožný 999-1002, 1003 Boleslav ...

  Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

  ... a kazatelskou činnost i pro politiku, diplomacii a hospodářství. Cyril zemřel v roce 869 v Římě, Metoděj, který pokřtil českého knížete Bořivoje, zemřel roku 885 a byl pohřben na velkomoravském Velehradě. ...

  Přednášky Čeští panovníci a státníci

  ... např. o: Bořivoj, Spytihněv a Vratislav, Vratislav II. – první český král, Přemysl Otakar II. – král na rozhraní věk. úterý 28. únor 2012 | 17.00 Muzeum pravěku Bořivoj, Spytihněv a Vratislav ...

  Lexikon Slované - raný středověk

  ... meč Spytihněv I. - ?875-915, český kníže z rodu Přemyslovců, prvorozený syn Bořivoje a Ludmily Srp - žací nástroj, železo Staroboleslavská vražda - v ranních hodinách 28. září byl zabit vládnoucí kníže ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo