Bořivoj I. se ujal vlády po roce 867 a ovládal převážně střední Čechy.

V roce 872 se pravděpodobně účastnil bojů proti franskému nájezdu do Čech, o kterém se zmiňují Fuldské letopisy.
Mezi lety 882-884 přijal křest od Metoděje na Velehradě.
Umírá v letech 888/889.
Více o jeho životě

Související články