V roce 2013 to je 1150 let od příchodu Konstantina (Cyrila) a Metoděje na Moravu. Ti přišli na pozvání knížete Rastislava a za pomoci byzantského císaře.

Roku 863 přicházejí na Moravu dva vzdělaní bratři, kněží Konstantin a Metoděj, kteří pocházejí ze Soluně (dnes území Řecka), kde v té době žilo velké množství Slovanů. Oba bratři proto mluvili slovanským jazykem a začali jej používat při bohoslužbách. Do té doby se v kostele kázalo pouze latinsky.
Konstantin sestavil první slovanské písmo, hlaholici a přeložil do slovanského jazyka hlavní části bible a texty bohuslužeb - liturgické knihy. Bratři slavili úspěch a podařilo se získat pro křesťanství velkou část obyvatel Velké Moravy. Bohoslužby kázané ve slavanském jazyce se nesetkali jen s kladným ohlasem, neboť franští kněží si stěžovali dokonce u papeže a proto museli Konstantin s Metodějem přijet k papeži a obhajovat své učení. To se jim podařilo. Bohužel Konstantin v Římě onemocněl, vstoupil do kláštera, kde přijal jméno Cyril a brzy poté zemřel. Metoděj se na Moravu vrátil.
Mezitím se na Moravě stal knížetem Svatopluk a Metoděj pokračoval ve svém díle. Po smrti Metoděje byli jeho žáci vyhnáni ze země a bohoslužby se opět začali konat v latině. Proto se nakonec na našem území ustálilo latinské písmo zvané latinka.
Bratři Konstantin a Metoděj byli pro svoje zásluhy o křesťanství prohlášeni za svaté.

Fakta:

Konstantin - Kyrillos - sv. Cyril (827-14.2.869) - řecký učenec, mnich
Metoděj - sv. Metoděj (815-6.4.885) - řecký mnich a misionář. Při pobytu v Římě 867-9 vysvěcen na biskupa a jmenován arcibiskupem panonsko-moravským. Na zpáteční cestě na MOravu zajat německými biskupy a tři roky vězněn, osvobozen po zákroku papeže Jana VIII. V roce 874? pokřtil českého knížete Bořivoje a Ludmilu.