Lokalita: Sadová, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Období: neolit, eneolit, doba římská

Výzkum v roce 2023 při stavbě D35 objevil:

Germánské sídliště z doby římské u Sadové  na Hradecku.

Pohřebiště z období kultury nálevkovitých pohárů datované okolo roku 3500 před naším letopočtem. Objevili tam nejméně osm skrčených lidských koster.

Neolitická sídliště z období kultur s lineární keramikou datované do období 5500 až 5000 před naším letopočtem a z období lengyelské kultury datované okolo roku 4000 před naším letopočtem. Podařilo se odkrýt nejméně dva dlouhé domy typické pro tato období.

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15