Lokace: Valeč, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Období: doba bronzová, doba železná - halštat

Na lokalitě Šibeniční vrch nalezen ohrazený výšinný areál, hřbet přepažen obloukovým valem.

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15