Lokace: Valeč, Okres: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Období: doba kamenná, doba bronzová, doba hradištní

Vrch Orlík. Opevněný výšinný areál - Hradiště s dvoudílným opevněním, severní část byla vymezená příkopem, předhradí valem a skalnatým srázem.
Archeologové našli doklady přítomnosti lidí z doby posledních lovců sběračů, tzv. mezolitu (cca 10 - 6 tis. let. př. Kristem), pozdní doby bronzové (10. - 8. století př. Kristem) a pozdní doby hradištní (12.-13. století po Kristu).

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15