Lokace: Okres: Beroun, Středočeský kraj,eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové,Slované